Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Menu

Webcomponenten Roostersysteem

De footer is gebaseerd op een standaardrooster met 12 kolommen plus tussenruimtes van het type Bootstrap.

De afmetingen van de container, de kolommen, de tussenruimtes en de "breakpoints" zijn niet gedefinieerd en moeten in overeenstemming zijn met de website die wordt ontwikkeld.

Het systeem met 12 kolommen maakt een harmonieuze schikking van de verschillende blokken mogelijk; naargelang de behoeften kunnen die blokken 2, 3, 4 of 6 kolommen innemen.

De footer en de andere webcomponenten worden op zodanige wijze geïntegreerd dat ze "responsive" zijn; gelieve te waken over hun compositie en over de afmetingen en vrije ruimte.

De bronbestanden met voorbeelden zijn te vinden in het deel met downloadbare elementen.

Terug naar boven