Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Menu

Webcomponenten Cookie banner

De cookie banner wordt onder de top signature geplaatst. De knoppen staan in de kleur van het bestuur, in overeenstemming met de keuze van de top signature en de footer.

Deze cookie banner bestaat uit een standaard mededeling en een link "meer weten" die verwijst naar de pagina met de cookie policy (beleid in verband met cookies). Rechts staan de knoppen "afwijzen" en "aanvaarden".

De top signature en de andere webcomponenten worden op zodanige wijze geïntegreerd dat ze "responsive" zijn; gelieve te waken over hun compositie en over de afmetingen en vrije ruimte.

De bronbestanden met voorbeelden zijn te vinden in het deel met downloadbare elementen:
https://webhuisstijl.overheidsdienst.brussels/downloadbare-elementen/webcomponenten

Terug naar boven