Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Menu

Downloadbare elementen Webcomponenten

Top signature, cookie banner en footer

Hierna vindt u de verschillende webcomponenten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen. De footers zijn beschikbaar in hun eenvoudige versie, met enkel de verplichte elementen, en in hun volledige versie. Alle componenten zijn beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. Deze verschillende componenten worden op zodanige wijze geïntegreerd dat ze "responsive" zijn; gelieve te waken over hun compositie en over de afmetingen en vrije ruimte.

De bronnen downloaden

Terug naar boven