Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Menu

Downloadbare elementen Grafische elementen

Typografie

Het lettertype Source Sans Pro is gratis beschikbaar via Google Font.

https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro

Logo's

Hierna vindt u de verschillende logo's van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn besturen. Deze logo’s zijn beschikbaar in verschillende bestandsformaten (eps, jpeg, png) en het is bijgevolg verboden ze zelf samen te stellen. Ze bestaan in het Nederlands, het Frans en ook in het Engels voor de besturen die dat wensen. Ze zijn beschikbaar in een positieve en een negatieve versie.

Terug naar boven